Tüm kırma kusurları (miyopi, hipermetropi, astigmatizm) için Ultra Gaz Geçirgen Kontakt Lens

Ultra Gaz Geçirgen materyal
18 yaş altı için Aeria Kids
Multifokal, Multifokal-Torik seçenek