KORNEAL ÖDEM GİDERİLMESİNDE

Hyper-CL ™, korneanın merkezinin üzerinde bir boşluk oluşturan benzersiz bir tasarıma sahip hiperozmotik bir kontakt lenstir. Ozmotik damla uygulaması sonucunda korneal ödemi giderir.